Disseny de la identitat visual del Consell Municipal de la Solidaritat de Calella

Disseny gràfic, Identitat visual

Any: 2016
Client: CMSC

El CMSC és un òrgan consultiu i de participació que permet recollir l’opinió de les persones i entitats relacionades amb aquest camp. Proposar línies conjuntes d’actuació i fer un seguiment de la política que es duu a terme des de la regidoria de Serveis Socials i Solidaritat de l’Ajuntament de Calella.

Es va fer el disseny de la marca, per poder dotar-la d’una identitat visual, que comuniqués els seus valors.

CMSC
CMSC