Renovació de la senyalètica i els pictogrames de Parcs i Jardins per l’Ajuntament de Calella

Disseny gràfic

Any: 2018
Client: Ajuntament de Calella

Encàrrec de l’Ajuntament de Calella per a la renovació de la senyalètica de parcs i jardins, amb l’objectiu era uniformitzar i donar coherència global a la senyalització. Es va fer un replantejament de disseny dels senyals. I es va dissenyar una nova família de pictogrames gràficament coherent.

Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella
Parcs i Jardins Calella